Maintenance

Не е достатъчно един продукт да бъде само изграден и разработен. Необходимо е след това да се поддържа навременно и регулярно, за да може да е актуален и в полза на неговите потребители по-дълъг период от време. Ние имаме готовност да Ви спестим време и усилия като поддържаме Вашата интернет страница – необходимо е само да ни изпратите материалите и желаните промени за сайта и всичко друго е в наши ръце.